قیمت تمامی رمز ارزها در هر ۳۰ دقیقه به صورت اتوماتیک به روز رسانی می شود0
1
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

0
1
1
1
Slide