0
1
1
1
بخش: ارزها
مجموعه: رمز ارز
زیر مجموعه: توکن
نوع: شبکه ترون

قیمت فروش :

۳,۰۷۶,۹۰۰.۰۰۰

تومان

کارمزد شبکه :
۰.۰۲۰ واحد
۶۱,۵۳۸ تومان
کارمزد فروش :
۰.۰۱۰ واحد
۳۰,۷۶۹ تومان
مقدار :
قیمت نهایی : ۳,۱۶۹,۲۰۷ تومان
درگاه پرداخت :

کپی کردن لینک: https://metaniom.com/product?pid=82
اشتراک گذاری:

گلد 24 با نماد اختصاری GOLD24 یک رمز ارز با تعداد 100 میلیارد تومان ، یکی از رمز ارز های اختصاصی صرافی متانیوم می باشد .

Slide