0
1
1
1
بخش: ارزها
مجموعه: رمز ارز
زیر مجموعه: توکن
نوع: شبکه ترون

قیمت فروش :

۲,۳۰۷,۷۰۰.۰۰۰

تومان

کارمزد شبکه :
۰.۰۲۰ واحد
۴۶,۱۵۴ تومان
کارمزد فروش :
۰.۰۱۰ واحد
۲۳,۰۷۷ تومان
مقدار :
قیمت نهایی : ۲,۳۷۶,۹۳۱ تومان
درگاه پرداخت :

کپی کردن لینک: https://metaniom.com/product?name=maxgold
اشتراک گذاری:

مکس گلد با نماد اختصاری MAXGOLD یک رمز ارز با تعداد 100 میلیارد تومان ، یکی از رمز ارز های اختصاصی صرافی متانیوم می باشد .

Slide